RouwHulp

Waarom bestaat de behandeling?

 

Het overlijden van een dierbare is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die kinderen mee kunnen maken. De meeste kinderen kunnen een dergelijk verlies goed verwerken. Maar sommigen lopen vast in hun verwerking. Zij ontwikkelen psychosociale en emotionele problemen. RouwHulp helpt kinderen om het verwerkingsproces weer op gang te brengen en zich beter te voelen.


Uit hoeveel sessie bestaat de behandeling?


De behandeling bestaat uit een intake gesprek en een korte diagnostische screening. Als blijkt dat de behandeling geschikt is volgen er 9 sessies voor uw kind en 5 sessies voor u als ouder(s).


Wat is RouwHulp?

 

RouwHulp is een psychologische behandeling voor kinderen en jongeren tussen de 8-18 jaar die een dierbare hebben verloren.


RouwHulp is ontwikkeld door Mariken Spuij en Paul Boelen.


 


Voor wie is de behandeling geschikt?

 

RouwHulp is een behandeling die specifiek gericht is op kinderen tussen de 8 en 18 jaar waarvan een dierbare is overleden.


Voor wie de behandeling minder geschikt?

 

In sommige gevallen is de behandeling minder geschikt. Dit is bijvoorbeeld als er sprake is van een vorm van autisme, ernstige vormen van ADHD of andere gedragsstoornissen, of van een verstandelijke handicap. Daarnaast is het niet mogelijk om aan de behandeling deel te nemen als er gelijktijdig andere psychosociale hulp wordt ontvangen. Ten slotte zijn alcohol en/of drugsmisbruik door kind of ouder(s) belangrijke redenen om niet deel te kunnen nemen aan de behandeling.

Meer informatie?


www.rouwhulp.nl


info@rouwhulp.nl


0343-769154