Publicaties

Publicaties en presentatiesIn 2017 verscheen het boek Rouw bij kinderen en jongeren. Over begeleiden van verliesverwerking. Zie ook www.nieuwezijds.nl

In 2014 promoveerde ik op het proefschrift Prolonged grief in children and adolescenten. Assessment, correlaten and treatment. U kunt het proefschrift hier downloaden.


Academic Publications in English Refereed Journals

 

Boelen, P. A., & Spuij, M. (2008). Negative cognitions in loss related emotional distress in adolescent girls: A preliminary study. Journal of Loss and Trauma, 13, 441-449.

 

Boelen, P. A., & Spuij, M. (2013). Symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder in bereaved children and adolescents: Factor structure and correlates. Journal of Abnormal Child Psychology, 41, 1097-1108. doi: 10.1007/s10802-013-9748-6

 

Boelen, P. A., Spuij, M., & Reijntjes, A. H. A. (2017). Prolonged grief and posttraumatic stress in bereaved children: A latent class analysis. Psychiatry research, 518-524. doi:10.1016/j.psychres.2017.09.002.

 

Spuij, M., Deković, M., & Boelen, P. A. (2015). An open trial of “Grief-Help”: A cognitive behavioural treatment for prolonged grief in children and adolescents. Clinical Psychology & Psychotherapy, 22, 185-192. doi: 10.1002/cpp.1877

 

Spuij, M., Prinzie, P., & Boelen, P.A. (online first). Psychometric Properties of the Grief Cognitions Questionnaire for Children. Journal of Rational-Emotive & Cognitive Behavior Therapy. doi: 10.1007/s10942-016-0236-0

 

Spuij, M., Prinzie, P, Deković, M., Van den Bout, J., & Boelen, P. A. (2013). The effectiveness of Grief-Help, a cognitive behavioural treatment for prolonged grief in children: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 14, 395. doi: 10.1186/1745-6215-14-395

 

Spuij, M., Prinzie, P., Zijderlaan, J., Stikkelbroek, Y., Dillen, L., De Roos, C., & Boelen, P. A. (2012). Psychometric properties of the Dutch Inventories of Prolonged Grief for Children and Adolescents (IPG-C and IPG-A). Clinical Psychology & Psychotherapy, 19, 540-551. doi:10.1002/cpp.765

 

Spuij, M., Reitz., E., Prinzie, P., Stikkelbroek, Y., De Roos, C., & Boelen, P. A. (2012). Distinctiveness of symptoms of prolonged grief, depression, and posttraumatic stress in bereaved children and adolescents. European Child & Adolescent Psychiatry, 21, 673-679. doi:10.1007/s00787-012-0307-4

 

Spuij, M., Van Londen-Huiberts, A., & Boelen, P. A. (2013). Cognitive behavioral therapy for prolonged grief in children: Feasibility and multiple-baseline study. Cognitive and Behavioral Practice, 20, 349-361. doi: 10.1016/j.cbpra.2012.08.002

 

 

Academic Publications in Dutch Refereed Journals

 

 

Boelen, P.A., de Keijser, J., Spuij, M., & Smid, G. (2016). Het Landelijk Centrum Traumatische Rouw: Een nieuw initiatief voor het verbeteren van psychosociale hulp na verlies. Cogiscope, 3, 6-11. [klik hier]

 

Spuij, M. & Boelen, P. A. (2013). Diagnostiek en behandeling van stagnerende verliesverwerking bij kinderen en jongeren. Tijdschrift Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 4, 43-66.

 

Spuij, M., & Boelen, P.A. (2014). Opmerkelijk: Specifieke rouwzorg een aandachtspunt voor gedragswetenschappers of niet? Kind en Adolescent, 29, 268-271.

 

Spuij, M., & Boelen, P.A. (2015). RouwHulp. NVO-Bulletin, 01, 8.

 

Spuij, M., & Boelen, P.A. (2016).  Diagnostiek en behandeling van vastlopende verliesverwerking. Tijdschrift Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 3, 49-63.

 

Spuij, M., de Keijser, J., Smid, G., & Boelen, P.A. (2016).  Het Landelijk Centrum Traumatische Rouw: Een samenwerkingsverband om de zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen in rouw te verbeteren. Tijdschrift Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 3, 110-118.

 

Spuij, M., & Boelen, P. A. (2014). Gecompliceerde rouw bij kinderen en jongeren: meting en behandeling. PsychoPraktijk, 6, 14-17. [klik hier]

 

Spuij, M., Stikkelbroek, Y. A. M., Goudena, P. P., & Boelen, P. A. (2008). Rouw en verliesverwerkingdoor jeugdigen. Kind en Adolescent, 29, 80-93.

 

Verkaik, D., Spuij, M., Mooren, T., Van Baar, A. L., Kappeyne van de Coppello, C., & Boelen, P.A. (2016). Aanpassing in het gezin als moeder of vader kanker heeft: over intra- en interpsychische processen en het belang van voorbereid zijn. Tijdschrift Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 3, 31-48.

 

Verkaik, D., Boelen, P.A., Spuij, M., Kappeyne van de Coppello, C. (2018). De kracht van kwetsbaarheid: Over gespreksgroepen van ouders met kanker. Groepen, 13, 13-22.

 

 

 

Academic Publications Book Chapters National and International

 

 

Spuij, M. (2014). Spel in rouwbegeleiding en –therapie. In J. Maes & H. Modderman (Red.), Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie: Tussen presentie en interventie (pp. 410-420). Witsand Uitgevers: Antwerpen. 

 

Spuij, M., & Boelen, P. A. (2012). Cognitive restructuring for childhood prolonged grief. In R. A. Neimeyer (Ed.), Techniques in grief therapy: Creative strategies for counseling the bereaved (pp. 142-145). New York: Routledge.

 

Spuij, M., & Boelen, P. A. (2013). Rouwhulp: Behandeling ter preventie van (dreigende) gecompliceerde rouw bij kinderen en adolescenten. In C. Braet & S. Bögels (Red.), Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Deel 2. (pp. 201-227). Amsterdam: Boom.

 

Spuij, M. & Boelen, P. A. (2013). Rouwen kinderen anders? Normale en gecompliceerde rouw bij kinderen. In W. Koops, B. Levering & M. De Winter (Red.), Lachen en huilen in ontwikkeling (pp. 81- 94). SWP: Amsterdam.

 

Spuij, M., & Boelen, P.A. (2014). Cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jongeren met gecompliceerde rouw. In J. Maes & H. Modderman (Red.), Een introductie van RouwHulp. Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie: Tussen presentie en interventie (pp. 481-491). Witsand Uitgevers: Antwerpen. 

 

Spuij, M., & Boelen, P.A. (2014). Cognitieve herstructurering bij kinderen en jongeren met behulp van RouwHulp. In J. Maes & H. Modderman (Red.), Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie: Tussen presentie en interventie (pp. 492-495). Witsand Uitgevers: Antwerpen. 

 

Spuij, M. & Boelen, P.A. (2018). Rouw bij kinderen. In J. de Keijser, P. Boelen & G. Smid (Red.). Handboek traumatische rouw. (pp. 188-201). Amsterdam: Boom uitgevers.

 

Spuij, M., Van Londen-Huiberts, A., & Boelen, P. A. (2011). Rouw en verliesverwerking. In M. Taal & C. Poleij (Red.), Interventies in het onderwijs: Werken aan goede verhoudingen (pp. 177-201). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

 

 

Professional Publications


Spuij, M. (2020). Rouwen kinderen en jongeren hetzelfde als volwassenen? Psychosociaal Digitaal, 2, 17-21. [klik hier

 

Spuij, M. (2017). Rouw bij kinderen en jongeren. Over het begeleiden van verliesverwerking. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. [klik hier]

 

Spuij, M., & Boelen, P.A. (2020). Neem rouwbeleving jonge kind serieus. Vakblad Vroeg, 1, 14-16.[klik hier]


Spuij, M., & Boelen, P.A. (2014). Kinderen en rouw: onderzoek en behandeling, Attent, 4, 32-33. [klik hier]

 

Spuij, M., & Boelen, P. A. (2009). Rouwhulp bij kinderen. Pedagogiek in Praktijk – Magazine, 52, 8-11.

 

Spuij, M., & Boelen, P. A. (2009). Reactie op Van der Doefs “DSM als paard van Troje?”. Pedagogiek in Praktijk – Magazine, 52, 20 21.

 

Stikkelbroek, Y. A. J., & Spuij, M. (2006). Rouwverwerking. Ze begrijpen er toch niks van. De Wereld van het Jonge Kind, 34, 59-61.

 

Stikkelbroek, Y. A. J., & Spuij, M. (2006). Boekbespreking: Lieve hemel. Over hulp bij rouwverwerking van kinderen en jongeren door opvoeders. Kind en Adolescent, 27,132-134.

 

 

Presentations

 

2018

 

Spuij, M. (2018, February). Rouw bij kinderen en jongeren in het onderwijs. Workshop voor leden van het CINS/NIP. Utrecht, The Netherlands.

 

Spuij, M. (2018, March). Science Cafe over de Dood. Studium Generale. Utrecht, The Netherlands.

 

Spuij, M. (2018, April). Een orthopedagogisch en ontwikkelingspsychologisch perspectief op gezinnen in rouw. Rouw in 3D: Durven, Delen …. Doen! Breda, The Netherlands.

 

Spuij, M. (2018, May). Rouw bij kinderen en jongeren. Oog voor meer dan PTSS. NtVP, Lunteren, The Netherlands.

 

Spuij, M. (2018, November). Behandeleffecten van Cognitieve Gedragstherapie voor Gecompliceerde Rouw bij Kinderen en Jeugdigen. Najaarscongres VGCt, Veldhoven, The Netherlands.

 

Spuij, M. (2018, November). Aandacht voor rouw en verlies bij slachtoffers en hun familie van een brand. Vereniging van Brandwondencentra in Nederland en Vlaanderen, Amersfoort, The Netherlands.

 

 

2017

 

Spuij, M., (2017, February). Omgaan met trauma en verlies in het gezin. Kennissessie Ambulatorium Polikliniek FSW Universiteit Utrecht, Utrecht, The Netherlands.

 

Spuij, M. (2017, April). Rouw bij kinderen en jongeren. Over het begeleiden van verliesverwerking. Paper presented at: negende jaarcongres stichting WKK 'Stilte', Utrecht, The Netherlands.

 

Spuij, M. (2017, April). Stilstaan bij verlies. Over het begeleiden van verliesverwerking. Young Professional Day Clinical Child Families and Education Studies , Utrecht, The Netherlands.

 

Spuij, M. (2017, September). Rouw bij kinderen en jongeren. Workshop voor medewerkers van stichting MEE-Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.

 

Spuij, M. (2017, oktober). Traumatische verliezen. Wat kunnen we voor kinderen betekenen? Workshop voor medewerkers en vrijwilligers van

Slachtofferhulp Nederland, Utrecht, The Netherlands.

 

Spuij, M. (2017, november). RouwHulp: Wanneer spreek je van gecompliceerde rouw en hoe kun je dit behandelen? Nesten in het haar. Verlies bij kinderen en pubers. Utrecht, The Netherlands.

 

Spuij, M. (2017, december). Richten op een levensperspectief. Levend verlies blijvend verdriet. Eindhoven, The Netherlands.

 

 

 

2016

Spuij, M. (2016, March). Rouw bij Kinderen en Jongeren. Werk voor de GZ-psycholoog! Capita Selecta GZ-opleiding RINO,  Amsterdam, The Netherlands.

 

Boelen, P.A, & Spuij, M. (2016, March). Effecten van Cognitieve Gedragstherapie voor Gecompliceerde Rouw na traumatisch en niet-traumatisch verlies bij kinderen en jeugdigen. Paper presented at: Voorjaarscongres NVvP 'Samen Beter, Beter Samen', Maastricht, The Netherlands.

 

Spuij, M. (2016, April). RouwHulp een zaak voor de GGz?! Workshop presented at Symposium: Herstel na traumatisch verlies: Ontwikkelingen in wetenschap en praktijk, Utrecht, The Netherlands.

 

Spuij, M. (2016, May). Recente inzichten rondom de behandeling van rouw bij kinderen, Paper presented at: Over Verlies en weer Verder gaan (VKJP), Breukelen, The Netherlands.

 

Spuij, M. (2016, June). RouwHulp voor kinderen en jongeren: Een zaak voor de GGz! Workshop presented at Refereerbijeenkomsten Noord Nederland, Assen, The Netherlands.

 

Spuij, M. (2016, August). RouwHulp voor kinderen en jongeren. Workshop presented at: ‘Jaarlijkse Teambijeenkomst van Universitair Psychologisch Centrum 'Kind & Adolescent’, Gent, Belgium.

 

Spuij, M., & Boelen, P.A. (2016, November). Behandeleffecten van cognitieve gedragstherapie voor gecompliceerde rouw bij kinderen en jeugdigen, Paper presented at: Springlevend! (Najaarscongres VGCt), Veldhoven, The Netherlands.

 

 

2015

Spuij, M. (2015, February). Diagnostiek en behandeling van rouwproblematiek bij kinderen en jongeren, Paper presented at Nederlandse Vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen, Utrecht, the Netherlands.

 

Spuij, M. (2015, June). Diagnostiek en behandeling van rouwproblematiek bij kinderen en jongeren, Paper presented at Nederlandse Vereniging voor pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), Utrecht, the Netherlands.

 

Spuij, M., & Boelen, P.A. (2015, November). RouwHulp: Cognitief gedragstherapeutische interventies bij kinderen en jongeren. Workshop presented at: ‘Najaarscongres VGCt’, Veldhoven.

 

Spuij, M., & Boelen, P.A. (2015, October). Rouw bij kinderen en jongeren na de Vliegramp met MH-17. Workshop presented at: ‘Symposium Nabestaanden MH-17’, Amersfoort.

 

Spuij, M. (2015, October). Begeleiding van jongeren waarvan een dierbare overleden is. Paper presented at Symposium: ’32e Gezinsonderzoek’, Nijmegen, The Netherlands.

 

Spuij, M. (2015, November). Over rouw van ouders. Paper presented at: Najaarssymposium blijvend verbonden, (VOKK)

Driebergen, The Netherlands.

 

 

2014

Boelen, P. A., & Spuij, M. (2014, September). Cognitive Behavioural Therapy for Prolonged Grief and Posttraumatic Stress in bereaved children: A randomised controlled trial. Paper presented at EABCT, Den Haag.

 

Spuij, M. (2014, June). RouwHulp. Paper presented at ‘Internaliserende problemen, peerrelaties en interventies’, Utrecht, the Netherlands.

 

Spuij, M. (2014, June). Recente inzichten rondom rouw en verlies. Paper presented at ‘Psychische problemen na ingrijpende levensgebeurtenissen bij kinderen en adolescenten’, Utrecht, the Netherlands.

 

Spuij, M. (2014, July). RouwHulp: Behandeling ter preventie van (dreigende) gecompliceerde rouw bij kinderen en adolescenten. Paper presented at ‘Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten deel I’, Amsterdam, the Netherlands.

 

Spuij, M. (2014, October). Diagnostiek en behandeling van kinderen die lijden aan de gevolgen van ingrijpende verliezen. Paper presented at ‘Tussen presentie en interventie’, Gent, Belgium.

 

Spuij, M. (2014, October). Diagnostiek en behandeling van kinderen die lijden aan de gevolgen van ingrijpende verliezen. Paper presented at ‘Tussen presentie en interventie’, Amersfoort, the Netherlands.

 

Spuij, M. (2009, November). Normale en gecompliceerde rouw. Paper presented at Symposium: ‘Verdriet is drie sokken’     (SCEM), Amersfoort, the Netherlands.

 

Spuij, M. (2009, November). De korte en lange termijn gevolgen van ingrijpende verliezen. Paper presented at Symposium: ‘Verdriet is drie sokken’ (SCEM), Amersfoort, the Netherlands.

 

 

2013

Spuij, M. (2013, May). Psychotherapie bij kinderen met verlieservaringen. Paper presented at ‘Niemand is geboren om alleen te zijn’, Zeist, the Netherlands.

 

Spuij, M. (2013, May). Verstrikt in rouw. Paper presented at ‘Kleine mensen, groot verdriet’, Utrecht, the Netherlands.

 

Spuij, M. (2013, December). RouwHulp. Een cognitief gedragstherapeutische behandeling voor kinderen waarbij de verliesverwerking stagneert. Paper presented at ‘Professioneel omgaan met gecompliceerde rouw’, Eindhoven, the Netherlands.

 

 

2012

Spuij, M. (2012, January). Rouw en verliesverwerking in de schoolcontext. Paper presented at ‘Rebound levert kwaliteit. Kwaliteitsbepaling en Borging’, Amersfoort, the Netherlands.

 

Spuij, M. (2012, April). Rouw en verliesverwerking. Wat kan de schoolpsycholoog doen? Paper presented at ‘Regionaal netwerk van Schoolpsychologen stad Utrecht en omstreken’, Utrecht, the Netherlands.

 

Spuij, M. (2012, May). Diagnostiek en behandeling van rouwspecifieke klachten bij kinderen en jongeren. Paper presented at ‘Rouw bij kinderen en jongeren na plotseling verlies van een ouder’, Landelijk Psychotraumacentrum Wilhelmia Kinderziekenhuis, Utrecht, the Netherlands.

 

Spuij, M. (2012, December). Verliesverwerken in de spelkamer. Paper presented at ‘Spel werkt!’, Utrecht, the Netherlands.

 

 

2011

Spuij, M. (2011, March). RouwHulp. Paper presented at ‘Interventies in het onderwijs, werken aan goede verhoudingen’, Amsterdam, the Netherlands.

 

Spuij, M. (2011, October). Rouw en verliesverwerking bij kinderen en jongeren. Paper presented at ‘Netwerkleden van de NVO’, Utrecht, the Netherlands.

 

 

2010

Spuij, M. (2010, November). Kinderen: Praten of Laten. Paper presented at Symposium ‘Rouwzorg in de toekomst’ van het Landelijk Steunpunt Rouw, Amersfoort, the Netherlands.